Amsterdam Servies

— gemaakt door Amsterdammers

In 2023 werkt de stad Amsterdam aan het creëren van een gezamenlijk servies, samengevoegd uit klei afkomstig van de oerbodem van het Fluisterbos, die de geschiedenis van de stad draagt. Deze inspanning wordt geleid door het Amsterdams 4 en 5 mei comité in samenwerking met Atelier NL en Residency for the People. De bedoeling is om op verschillende herdenkingsdagen gedurende het jaar aan dit servies te werken en het vervolgens te gebruiken voor gemeenschappelijke maaltijden.

Op Bevrijdingsdag wordt het servies gemaakt tijdens een Vrijheidsmaaltijd in het Vondelpark. Op 1 juli, ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, wordt het servies al gebruikt tijdens een Free Heri Heri maaltijd en verder aangevuld. Op 16 augustus, de dag tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en de uitroeping van de onafhankelijkheid van Indonesië, voegen deelnemers aan de Vrijheid Tafel van Stichting Nusantara een nieuw stuk aan het servies toe. Amsterdammers die deelnemen aan deze maaltijden dragen bij aan het gezamenlijke Amsterdam servies.

Iedere herdenkingsdag staat in het teken van een specifieke geschiedenis, maar tegelijkertijd verbindt dit project verleden en heden door gemeenschappelijke maaltijden. Samen eten van dit servies, gemaakt van Amsterdamse klei, symboliseert de kunst van het samenleven en draagt de geschiedenis door naar de toekomst. Het servies wordt beschikbaar gesteld voor alle Amsterdammers die, ongeacht hun achtergrond, willen samen eten tijdens herdenkingen en vieringen.

Dit initiatief is opgezet door het Amsterdams 4 en 5 mei comité, dat de expertise van Atelier NL en Residency for the People heeft ingeschakeld om Amsterdammers te ondersteunen bij het maken van hun eigen servies. Dit servies zal bestaan uit diverse stukken die op verschillende herdenkingsdagen worden gebruikt door de diverse inwoners van Amsterdam.

"Eten is gekookte geschiedenis. Door samen te eten geef je die geschiedenis door. Het wordt een patchwork van serviesstukken die op verschillende herdenkingsdagen door uiteenlopende Amsterdammers gebruikt worden."

“We willen samen blijven eten om elkaar te blijven ontmoeten en elkaars geschiedenis te leren, want samen maken we de stad."