Markante Bomen // Striking Trees // in Eindhoven

— 1920-2020

Grote monumentale bomen spreken tot de verbeelding. Ze zijn getuigen van de geschiedenis en hebben vaak een bijzondere betekenis in de levens van de mensen om hun heen. Sommige bomen worden helende kracht toegeschreven en andere markeren historische momenten.

Large, monumental trees appeal to the imagination. As those who bear witness to history, they often carry special meaning in the lives of those around them. In the past, justice was served under the canopy. Some trees are said to possess healing powers; others mark historical moments.


Eer Gisteren — Vier Vandaag — Maak Morgen
Honour Yesterday — Celebrate Today — Make Tomorrow

Op 20 November zijn er in Eindhoven vijf Krimlindes geplant ter ere van het honderdjarig jubileum, van de stad in haar huidige vorm, die in 1920 ontstond door het samengaan van Eindhoven met de dorpen Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre & Woensel. Om dit te gedenken staat in elk van de stadsdelen nu een Gedenkboom. Rondom het plaatsen van de vijf gedenkbomen organiseert Atelier NL i.s.m. Tom van Duuren en Bosgroep Zuid een programma dat nieuwe verbondenheid creëert tussen bomen en bewoners. 
On November 20, five Crimean Lime trees were planted in Eindhoven to honor its centennial anniversary, commemorating the city’s 1920 merger with the villages of Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre, and Woensel. Each of these districts now has a newly-planted memorial tree to mark the occasion. Atelier NL (commissioned by the municipality of Eindhoven) is organizing a program around these five trees, in collaboration with Tom van Duuren and Bosgroep Zuid Nederland, to create new connections between trees and residents.

Eer Gisteren // Honour Yesterday 
WildHout Tree Walk

photography Michaël Frenkiel

Graag nodigen we je uit voor een boeiende excursie langs de meest markante bomen in Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre of Woensel. Luister naar de Markante Bomen audiotour en laat boomexpert Tom van Duuren je begeleiden tijdens een wandeling door jouw stadsdeel. In anderhalf uur leer je alles over de oude beuken, eiken, platanen en andere eerbiedwaardige bomen die er staan. Veel van de bomen op de route zijn honderd jaar of ouder en hun verhalen zijn verweven met die van de Eindhovenaren en hun stad. 
We would like to invite you on an exciting excursion to see some of the most striking trees in Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre and Woensel. Download the Markante Trees audio tour and have tree expert, Tom van Duuren, guide you as you walk amongst the trees in your district. In just an hour and a half you will learn all about the old birch, oak, plane and other venerable trees that grow there. Many of them along the route are a hundred years old or more, and their stories are intertwined with those of the city of Eindhoven and the people who live here.

Vier Vandaag // Celebrate Today
WildHout Tree Challenge


De Wildhout Boom Challenge is onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan van Groot-Eindhoven en ontworpen door Atelier NL. De stok die de stam van de vormt is ontstaan uit het WildHout project van Atelier NL. Hout van bomen die de industrie niet kan verwerken, krijgt alsnog een bestemming door het te verwerken in stokken van 40 cm lang. Het hout is van een Els die in Eindhoven omwaaide tijdens de zware storm van 2019. Met dit project worden Eindhovenaren uitgenodigd een te maken met ze in huis vinden, of gewoon buiten op straat. Het principe is simpel: de stok is de ‘stam’ en de  ‘takken’ kunnen in de voorgeboorde gaten gestoken worden. 
This WildWood tree challenge is part of the centennial celebration of Groot-Eindhoven, and is designed by Atelier NL. The stick that forms the trunk of the tree originated from Atelier NL’s WildWood project — the wood from certain trees that the industry cannot use now finds new purpose when they are processed into sticks of 40 cm long. What is especially great is that your stick has a long history: the wood comes from a tree that fell over in Eindhoven during a heavy storm in the summer of 2019. With this project residents are challenged to make their own tree using this stick and whatever can be found at home or outside! The principle is simple: the stick is the tree "trunk" and the goal is to put unique "twigs" in the pre-drilled holes. 

Maak Morgen // Make Tomorrow 
100 Lindes langs de ringbaan // 100 Linden along the ring

Woon of werk jij langs de Ringbaan en wil je ook een kleinbladige Linde voor in je tuin? Meldt je aan via deze link een plant een 120 cm boom in je tuin of op je terrein. Samen maken we de weg die alle stadsdelen verbindt een beter groener. Vele Lindes maken een lieve stad. 
Do you live or work along the Ring of Eindhoven and would you like a small-leaved Linden for your garden? Register via this link to plant a 120 cm tree in your garden or on your property. Together we make the city greener. Many Linden make a lovely town.