Plant je eigen boom // Plant your own tree

— Make Tomorrow

Maak de stad groener // Make the city greener — Eindhoven 1920 - 2020 


Woon of werk jij langs de Ringbaan van Eindhoven en wil je ook een kleinbladige Linde voor in je tuin? Meldt je aan via deze link een plant een 120 cm boom in je tuin of op je terrein. Samen maken we de weg die alle stadsdelen verbindt een beter groener. Vele Lindes maken een lieve stad. Aanmelden kan tot 5 maart.

Do you live or work along the Ring of Eindhoven and would you like a little-leaved Linden for your garden? Register via this link to plant a 120 cm tree in your garden or on your property. Together we make the city greener. Many Linden make a lovely town. You can subscribe until March 5th.


When
<% eventbrite.selectedEvent.start.local | dateFormatFullDate %>
Starting at <% eventbrite.selectedEvent.start.local | dateFormatTime %> till <% eventbrite.selectedEvent.end.local | dateFormatTime %>

Where
<% eventbrite.venue.name %>
<% eventbrite.venue.address.address_1 %>
<% eventbrite.venue.address.postal_code %> <% eventbrite.venue.address.city %>
<% eventbrite.venue.address.region %>

Ter ere van het honderdjarig jubileum van de stad Eindhoven organiseert Atelier NL (i.o.p. van gemeente eindhoven) i.s.m. Tom van Duuren en Bosgroep Zuid Nederland een programma dat nieuwe verbondenheid creëert tussen bomen en bewoners. Op verzoek van de gemeente gaat Atelier NL op zoek naar honderd particulieren of bedrijven langs de Ring die een jonge lindeboom in hun tuin willen. Ze worden verdeeld over de 5 stadsdelen. Er is gekozen voor lindes omdat het duurzame bomen zijn die zorgen voor verkoeling – precies wat de stad nodig heeft in de steeds warmere zomers! /// As part of the centennial celebration of the city of Eindhoven, Atelier NL is organizing a program in collaboration with Tom van Duuren and Bosgroep Zuid Nederland that focuses on creating new connections between the local people and trees. Commissioned by the municipality, Atelier NL is seeking one hundred residents who live or work along the Ring to plant a young Linden tree in their garden, to be divided over the five districts. Lindens have been chosen because they are sustainable trees that provide natural cooling — exactly what the city needs in the increasingly warmer summers!