WildHout Boom Challenge

— WildWood Tree Challenge

De WildHout Boom Challenge nodigt je uit om alledaagse materialen om je heen opnieuw te bekijken en je erdoor te laten inspireren. Het project daagt deelnemers uit om hun eigen boom te maken van de WildHout stok en wat ze maar tegenkomen in huis of buiten. Het principe is simpel: de stok is de ‘stam’ en het doel is om unieke ‘takken’ in de voorgeboorde gaten te steken. Dingen die normaal over het hoofd worden gezien, krijgen door een onconventionele toepassing nieuwe waarde.
The WildWood Tree Challenge invites participants to reconnect and become inspired by the everyday materials that surround them. With this project, participants are challenged to make their own tree using the WildWood stick and whatever can be found at home or outside. The principle is simple: the stick is the tree "trunk" and the goal is to put unique "twigs" in the pre-drilled holes. What is normally overlooked or taken for granted gains new value when applied in unconventional ways. 

Eerin Naus


Mirjam van Overbeek

Guus Kusters


Jop van Ryswyck


De stok die de stam van de boom vormt is afkomstig van lokaal hout dat anders niet verwerkt wordt; kleine gekapte bomen die onbruikbaar zijn voor de industrie. Tot stokken van 40 cm gezaagd krijgt dit hout nu alsnog een bestemming, door het publiek er hun eigen ontwerp mee te laten maken.
The wood stick that forms the trunk of the tree comes from local timber that cannot be processed; trees that are felled yet too small to be used by the industry. Now, this wood finds new purpose when processed into sticks of 40 cm long, and provides a base for the public to build their own design. 


De eerste WildHout Boom Challenge [is/was] deel van de viering van het honderdjarig bestaan van Groot-Eindhoven (1920-2020). Het hout voor de stokken komt van één elzenboom die sneuvelde in de stad tijdens een zware storm in 2019. Door heel Eindhoven zijn 300 WildHout stokken uitgedeeld, met het verzoek aan de deelnemers om er een unieke kerstboom van te maken met wat ze maar vinden, buiten of in huis. De omgewaaide boom krijgt zo een tweede leven door de verschillende creatieve ontwerpen van lokale bewoners.
Initiated as part of the centennial celebration of Groot-Eindhoven (1920-2020), the sticks of the first WildWood Tree Challenge were made from the wood of a single Alder tree that fell in Eindhoven during a heavy storm in 2019. This tree was turned into 300 sticks which were then distributed throughout the city. Participants were asked to assemble a unique Christmas Tree using the WildWood stick and anything that can be found at home or outside. This gave new life to the fallen tree through the varied and creative designs of the local people. Iris Maas


Iris Verbakel


Jetty & Peter — Guilty Pleasures

Anneke Molin

Flint Spaninks

Gavin Jones


Ad Waterschoot

Loïs Weijtens

Els Vermunt

Lonny van Ryswyck

Annelies van Ryswyck

Jolette Flapper

Bryan Stoel

Yuval Harel

Bom Noh

Lotte Strik

Marcel de Buck

Natasha Amish

Floris de Meijer

Maaike, Sjoer, Olivier & Harvey

Wies van de Maagdenburg

Diana Penciu

Toos Klein

Petra van Leeuwen

Christiane Kramers


Nadine Sterk

Carine Verhulst

Jim & Len Klein


Karin van der Leij

Yufei Gao

Rene Laverijssen

Hanne Arends

Corine van Elferen

Gaja Pengan Nahtigal

Fenna & Suze Eekhout

Eefje Burkels

Mirjam Kies


Anouk Deijkers

Liebeth Leijtens

Arie Sterk


Toos van Dalen

Belia Schot

Toine van de Wielen

Ellen Yksa


Nanne Op 't Ende

Marlies & Arthur